Sukuseuran hallituksen seuraava kokous pidetään lauantaina 21.7.2022 klo 17 Teams-kokouksena.