Sukuseuran hallituksen seuraava kokous pidetään lauantaina 7.9.2023 klo 17 Teams-kokouksena.