Sukuseuran talous on tällä hetkellä ihan ”hyvällä mallilla”. Tästä kiitos rahastoituna olleiden rahojen lunastaminen. Rahaston lunastus tuotti seuralle jonkin verran tappiota, mutta oli korkea aika lunastaa rahasto-osuus, koska pääoma oli vuosi-vuodelta pienentynyt, eikä näköpiirissä ollut selkeää kurssinousua. Muutaman vuoden tähtäimellä seuran talous tulee olemaan kriittinen ellei jäsenmaksukehityksessä tapahdu muutosta. Tällä hetkellä vuosittain vajaa puolet jäsenistä maksaa jäsen maksu. Tämä ei riitä kattamaan vuosittaisia pakollisia kuluja. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki jäsenet tuntisivat vastuunsa jäsenmaksun merkityksestä sukuseuralle ja sen toiminnalle. Jäsenmaksun suuruus on varsin maltillinen 15 €/jäsen/vuosi.